We're expanding! SellerRunning is now part of Threecolts — All the cloud-based tools to boost your FBM business.
Learn more
We're expanding! SellerRunning is now part of Threecolts — All the cloud-based tools to boost your FBM business.
Learn more

Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası

TARAFLAR

  • 1. www.SellerRunning.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Amerika adresinde mukim Boleni LLC
    (bundan sonra “SellerRunning” olarak anılacaktır)
  • 2. www.SellerRunning.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı
    (bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır.

KULLANIM KOŞULLARI

İşbu kullanım koşullarını “SellerRunning” gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SellerRunning’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SellerRunning hizmetlerinden yararlanan ve SellerRunning’e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Boleni LLC tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Boleni LLC, SellerRunning’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Boleni LLC’nin sahip olduğu internet sitesi SellerRunning’den “Üye”nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, SellerRunning internet sitesine kayıt olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SellerRunning’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, SellerRunning tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SellerRunning’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SellerRunning’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye SellerRunning internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

SellerRunning internet sitesinde üyeler tarafından mağazalarına eklenen ürünler tamamen üyelerin sorumluluğu altındadır. SellerRunning filtre ayarları sayfasında üyelerin seçtiği filtrelere göre mağazalarındaki ürünler kaldırılabilir veya stok dışı bırakılabilir. Üyelerin yaptığı bilinçli yada yanlış seçimlerden dolayı mağazasından kaldırılan ya da stok dışı bırakılan ürünlerin sorumluluğu üyeye aittir.

SellerRunning, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, SellerRunning internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SellerRunning’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

Üyenin sahip olduğunu abonelik paketi dahilinde mağazasına ekleyebileceği ürün sayısı sınırlıdır. ASIN kapasitesi, sadece üyenin mağazasına aktarılan ürünleri değil, ayrıca Kriterleri karşılamayan, Kuyrukta ve Onay Bekleyen ürünlerini de kapsamaktadır. Birden fazla kez ASIN kapasitesi yaptığı tespit edilen üye mail ile uyarılmaktadır. 3. uyarıdan sonra mağazasındaki ürün sayısını abonelik paketi dahilindeki ASIN sayısına indirmediği yada Abonelik paketini mağazalarındaki mevcut ASIN sayısını karşılayacak pakete yükseltmediği durumda, SellerRunning üyenin abonelik paketini otomatik olarak yükseltme yetkisine sahiptir. Otomatik yükseltme işlemi gerçekleşmemesi durumunda SellerRunning üyenin aboneliğini geçici yada kalıcı olarak durdurma hakkına sahiptir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SellerRunning’in bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SellerRunning’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

SellerRunning'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme ve hesabını bloke etme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SellerRunning’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

SellerRunning internet sitesi yazılım ve tasarımı SellerRunning mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

SellerRunning sitenin içeriğini ve tasarımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SellerRunning web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

SellerRunning, güvenlik riski oluşturabileceğine karar verdiği üyenin üyeliğini silme ve hesabını engelleme hakkına sahiptir. Üye bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SellerRunning'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

SellerRunning, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

SellerRunning tüm envanterinizdeki ürünleri günde en az 2 kere Amazon.com web sitesinden kontrol etmeyi ve gerektiğinde amazon envanterinizi güncellemeyi taahhüt eder. Amazon.com internet sitesinden yapılan değişiklerden dolayı bilgilerin yanlış yada çekilememesi durumunda SellerRunning 48 saat içerisinde Amazon.comda yapılan teknik değişikliğe göre kendi sistemini güncellemekle yükümlüdür.

SellerRunning Amazon''da profesyonel satıcı durumundaki mağazalara erişim sağlayabilir. Individual (Bireysel) satıcılar için, Amazon harici erişimlere izin vermemektedir. SellerRunning aboneliğini başlatmadan önce, Amazon satıcı hesabınızın "Profesyonel" satıcı olarak güncellenmiş olduğundan emin olmak, kullanıcının sorumluluğundadır.

İPTAL VE İADE

Üye’ler aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde, geçerli abonelik süresinin bitiminden önce SellerRunning'e bildirimde bulunmaz ise, aboneliği otomatik olarak yenilenir ve bu abonelik için geçerli aylık abonelik ücretinin SellerRunning tarafından tahsil edilmesine izin verir.

Üyelikler iptal edilebilir, ancak SellerRunning'e ödenen ücretler iade edilmez.

Üyelikler duraklatılamaz, geçici olarak durdurulamaz. Üye, üyeliğni iptal ettiğinde mevcut aboneliğinin süresi sona erene kadar SellerRunning'i kullanmaya devam edebilir.

SellerRunning, ABD / Delaware eyaletine kayıtlı Boleni LLC şirketinin dijital bir ürünüdür. Boleni LLC, Delaware eyaleti tüketici kanunlarını uygulamakla sorumludur. Dijital ürünlerin / servislerin iadesi mümkün değildir.

GİZLİLİK

SellerRunning tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

SellerRunning, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SellerRunning’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Boleni LLC ve SellerRunning web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

SellerRunning hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini kendi bünyesinde saklamaz. Kredi kartı ile yaptığınız tüm işlemler Stripe alt yapısı kullanılarak gerçekleştirilir ve üyelerin kredi kartı bilgisi Stripe sisteminde şifrelenerek gelişmiş teknolojiler ile saklanmaktadır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SellerRunning tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SellerRunning, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.